Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

itsokay
Pewnego dnia być może pocałujesz mężczyznę, bez którego nie będziesz mogła oddychać i odkryjesz, że oddychanie jest przereklamowane.
— Karen Marie Moning - "Krwawe szaleństwo"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
itsokay
Dla każdego "tak" musi istnieć jakieś "nie". Wybór jednej rzeczy oznacza zawsze wyrzeczenie się czegoś innego. Decyzje - jak powiedział kiedyś terapeuta F. Estess do swojego niezdecydowanego pacjenta - są bardzo kosztowne; kosztują cię wszystkie inne. Decyzji zawsze towarzyszy wyrzeczenie. Człowiek musi zrezygnować z pewnych możliwości - być może takich, które już nigdy więcej się nie nadarzą. Decyzje są bolesne, bo oznaczają ograniczenie możliwości.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
itsokay
3027 3046
Reposted fromnezavisan nezavisan viapkz451 pkz451
itsokay
itsokay
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie
itsokay

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viaperfectsense perfectsense
itsokay
0827 df8a 500
Reposted frommeem meem viapkz451 pkz451

March 17 2018

itsokay
anger's a liar, he ain't got no respect
I fell in love with my pain and I slept with my regrets
happiness saw it happen, maybe that's why she up and left
joy called me a cheater, said she ain't coming back
— Nathan F.
Reposted fromlilacwine lilacwine viaSkydelan Skydelan
itsokay
1965 915a
Reposted fromaggape aggape viaSkydelan Skydelan
itsokay
Złość była po prostu fasadą lęku. Jakże często złość jest tylko maską. Bo złość nie kojarzy się ze słabością, a strach już bardziej. Czyli strach wymaga odwagi?
itsokay
3479 9255
itsokay
5329 de2c
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viakotfica kotfica
8168 1eec
Reposted fromtisiphone tisiphone viakotfica kotfica
itsokay
1547 b863
żwawo
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan
itsokay
Wyglądasz jak ktoś, kto się o coś zaczepił i nie może się uwolnić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica
itsokay
Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— wyszukane nie przeze mnie chyba gdzieś tu
Reposted fromznikajac znikajac viablubra blubra
itsokay
9949 948a
Reposted fromiamstrong iamstrong viablubra blubra
itsokay
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viablubra blubra
itsokay
"Moja cykliczność jawy i snu nie ma nic wspólnego z dobą."
— Miron Białoszewski, Tajny dziennik
itsokay
2144 cb0c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl