Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

itsokay
0940 8427
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viadoope doope
itsokay
0857 b378 500
Filozofia sukcesu, czyli f***k it
Reposted fromcolorblind colorblind viadoope doope
itsokay
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
Reposted fromAngiee Angiee viadoope doope
itsokay
Może zdarzają się ludzie, których nie da się wyrzucić całkiem z serca. To nie była miłość; to było... co? Coś, czego po prostu nie rozumiała.
Reposted fromAngiee Angiee viadoope doope
itsokay
itsokay
Dzień dobry. Cieszę się że jesteś. Czekałam na Ciebie. Czekać. Czy to samo co tęsknić?
Reposted fromAngiee Angiee viadoope doope
itsokay
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viazwariowalam zwariowalam

August 11 2019

1021 a2f3
Reposted frombrumous brumous viaolalaa olalaa
6455 6b12 500
Reposted frombrumous brumous viaolalaa olalaa
itsokay
6133 70ad
Reposted fromdailylife dailylife viaolalaa olalaa
itsokay
4823 9567
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolalaa olalaa
itsokay
Każda silna kobieta powinna raz w miesiącu wypić butelkę wina i popłakać.
To nie oznaka słabości, to aktualizacja oprogramowania.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
itsokay
Nieważne, ile rozstań przeżyłeś, nigdy nie jest łatwiej.
— Jodi Picoult
itsokay
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— znalezione
itsokay
1361 13aa
itsokay
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
Reposted fromaillie aillie viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
itsokay

Ja też się boję. Boję się dni, które nadejdą. Że nie wytrzymam już tego, bo nie mam tego najważniejszego. Że coś przeminęło z wiatrem.

— Federico Moccia
Reposted fromaleander aleander viapoolun poolun
itsokay
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoolun poolun
itsokay
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl