Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

itsokay
6838 2958 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
itsokay
3225 7174
Reposted fromsonylein sonylein viaawakened awakened
itsokay
1300 20b3
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaawakened awakened
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

itsokay
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
itsokay
9017 b948 500
itsokay
itsokay
6323 d8a7
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
itsokay
Nauczyłem się jednak, że sercu nie można nakazać, kiedy, kogo i jak ma pokochać. Serce robi, co chce. Od nas zależy najwyżej to, czy pozwolimy naszemu życiu i głowie dogonić serce.
— Colleen Hoover
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaawakened awakened
itsokay
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viagdziejestola gdziejestola
itsokay
3786 74ef
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola

September 15 2018

itsokay

Czasem obracam się i czuję w powietrzu twój zapach i nie mogę, kurwa, nie mogę nie wyrazić tego potwornego kurewsko koszmarnego fizycznego bólu kurewskiej tęsknoty za tobą.

— Sarah Kane – Psychoza 4.48
itsokay
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
itsokay
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via48hrs 48hrs

August 18 2018

itsokay
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viavstane vstane
itsokay
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaszydera szydera
itsokay
Była silna,waleczna,odważna, niepokorna. Często uparta, nierzadko nieustępliwa. Zdecydowana indywidualista. Z zamiłowania pragmatyczka. Była. A później zjawił się On i już nic nie było takie jak dawniej...
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapannaniczyja pannaniczyja
itsokay
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaimpressive impressive
itsokay
9233 93f6
Reposted fromkrzysk krzysk viaimpressive impressive
itsokay
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl