Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

itsokay
Czasem wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. Jeśli jednak znów Ty masz walczyć za was dwoje chrzań to, nie miej skrupułów. Zrozum – Ty nie masz walczyć i kolejny raz cierpieć. Nie, zdecydowanie nie. Swoje już niestety wycierpiałeś(aś), więc jeśli widzisz, że ktoś do miłości nie dorósł i prawdopodobnie nigdy do niej nie dorośnie to na tej pieprzonej rzece postaw tamę, która nie przepuści nigdy ani jednej kropli...
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via2708 2708
8112 1cea 500
Reposted fromkattrina kattrina via2708 2708
itsokay
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viacoolstorybro23 coolstorybro23
itsokay
Życie rozłoży Cię na łopatki, jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne via2708 2708
itsokay
Przywiązanie jest złe. Przywiązanie prowadzi do cierpienia.
— "Dziesięć płytkich oddechów" - K.A. Tucker
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown via2708 2708
itsokay
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain via2708 2708
itsokay
9901 a901 500
Reposted fromsouxie souxie via2708 2708
itsokay
Jesień ma charakter. Jest tajemnicza, przynosi wino i grzyby, skłania do spojrzenia w głąb siebie.
— Barbara Baraldi
itsokay
Każdy ma jakieś marzenie, które ujawnia tylko po pijanemu.
— "Słodki Listopad"
Reposted fromriseme riseme viacoolstorybro23 coolstorybro23
itsokay
...zostaje Ci wzruszenie ramion - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromhormeza hormeza viacoolstorybro23 coolstorybro23
3189 9540
Reposted fromfuckblack fuckblack viacoolstorybro23 coolstorybro23
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
Reposted fromsoplica soplica viacoolstorybro23 coolstorybro23
itsokay
4779 0865
Reposted fromoutoflove outoflove viacoolstorybro23 coolstorybro23
itsokay
3812 caac 500
Reposted fromkaiee kaiee viacoolstorybro23 coolstorybro23
itsokay
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viaesperantoo esperantoo
itsokay
Może się spotkamy znów po kilku latach
Może właśnie tutaj lub na końcu świata
Będziesz wtedy inna - ja wciąż taki sam
Może nam się uda zacząć jeszcze raz
— SDM - Pożegnanie
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain via2708 2708
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost via2708 2708
itsokay
6509 46b7
Reposted fromspontaniczna spontaniczna via2708 2708
itsokay
- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy, czyżby pan o tym nie wiedział? (...)
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromintotheblack intotheblack via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl