Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

itsokay
0127 70c2
itsokay
2530 f99d
Reposted fromnotporn notporn viacoolstorybro23 coolstorybro23
3113 b6d7
Reposted fromlaluna laluna viacoolstorybro23 coolstorybro23
itsokay
itsokay
itsokay
6960 54c0 500
szymborska
itsokay
1791 a682 500
Reposted fromszszsz szszsz viacoolstorybro23 coolstorybro23
itsokay
Cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w Nim to co ja, a On zobaczy w niej to czego nie widzi we mnie.
itsokay
7569 55e8
itsokay
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viacoolstorybro23 coolstorybro23
itsokay
4214 d4da
bardzo.
itsokay
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
itsokay
Najgorsze w życiu są niedopowiedzenia. Niepewność co do niektórych sytuacji, zdarzeń sprawia, że sama w głowie układam sobie mnóstwo powodów dla których ktoś postąpił tak czy inaczej. Na przemian usprawiedliwiam siebie, że problem nie leży po mojej stronie po czym dochodzę do wniosku, że chyba faktycznie ze mną jest coś nie tak. Czasami chciałabym po prostu znać odpowiedź, nawet jeśli miałaby być ona bolesna...
— 22:21
Reposted fromtereseek tereseek viacoolstorybro23 coolstorybro23
3572 6240
Reposted fromsunlight sunlight
3518 a55e 500
Reposted fromsunlight sunlight
itsokay
Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromkonwalia konwalia vianevermindd nevermindd
itsokay
6100 b524
itsokay
8858 97d2
Reposted fromiamstrong iamstrong viacoolstorybro23 coolstorybro23
1980 2cf0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl