Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2019

itsokay
"Babka uczyła go, że zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi, i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie połączą. Tak mówiła."
— Jodi Picoult; "Jak z obrazka"
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon via12czerwca 12czerwca

December 04 2019

itsokay

"Bo przy Tobie (i dopiero przy Tobie, i tylko przy Tobie) miłość zaczęła mi dostarczać takich właśnie chwil dosłownego, wariackiego szczęścia."

A.Osiecka do J.Przybory, Listy na wyczerpanym papierze

Reposted fromUndomiel Undomiel
itsokay

"Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!"

Anna Janko

Reposted fromUndomiel Undomiel
itsokay
1708 aa38
Reposted fromMothPersonality MothPersonality viaUndomiel Undomiel
itsokay

Leżeli przecież tak blisko siebie, najpierw znalazły się ich ręce, zaplatali dłonie tak mocno, że nad ranem nie mogli się od siebie uwolnić, jakby one zamarzły, ona pytała: ,,Które dłonie są twoje, a które moje?", on odpowiadał: ,,Wszystkie są twoje".

M. Nahacz

Reposted fromUndomiel Undomiel
itsokay
Reposted fromthebelljar thebelljar viaUndomiel Undomiel
itsokay

"Bardzo lubię z kimś spać. Spanie z drugim człowiekiem to dla mnie jedna z największych przyjemności - a może konieczności - w życiu. Jestem przekonany, że ludzie dopiero od niedawna wymyślili spanie w pojedynkę. Znerwicowanie naszego świata jest pewnie po części produktem jednoosobowych łóżek i pojedynczych sypialni."

William Wharton

Reposted fromUndomiel Undomiel
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viacoeurina coeurina
itsokay
8153 5bd6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
1719 2550
Reposted fromkniepuder kniepuder viabanshe banshe
itsokay
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22
itsokay

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viamagolek22 magolek22
itsokay
8966 829c
Reposted fromteijakool teijakool viainzynier inzynier
itsokay
7375 44ae 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamysweetheartt mysweetheartt
5838 6d5d 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viazyta zyta
itsokay
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."

December 03 2019

itsokay

Chciałbym spędzić z nią resztę życia, nawet jeśli miałbym żyć jeszcze tylko kwadrans.

— J. Żulczyk
Reposted fromkrn krn via48hrs 48hrs
itsokay
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromlovvie lovvie via48hrs 48hrs
itsokay
6771 5995
"- Wiesz jak nazywam feceta który zrobi wszystko dla swojej kobiety?
- Jak?
- Mężczyzną!"

 — True Blood
itsokay
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl