Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viagdziejestola gdziejestola
itsokay
6463 9132
Reposted frominmyveins inmyveins viagdziejestola gdziejestola
itsokay
7883 de13 500
Beata Pawlikowska
itsokay
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
itsokay
itsokay
0413 c0ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
itsokay

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
itsokay
6347 1ab1
Reposted fromproof proof viagdziejestola gdziejestola
itsokay
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
itsokay
- Jakoś sobie poradzę.
- Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey, Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viagdziejestola gdziejestola
itsokay
6322 4db7 500
Reposted fromnazarena nazarena viagdziejestola gdziejestola
itsokay
(...) czasem mam lat cztery, 
A czasem cztery tysiące. 
— Leopold Staff, Wiek

May 14 2018

itsokay
To, że czasami milczę, wcale nie znaczy, że mnie w Twoim świecie nie ma. Że nie myślę, nie tęsknię. Tak czasami jest lepiej. Po prostu są chwile, kiedy brakuje słów. Nawet mi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaheartbreak heartbreak
itsokay
Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— William Faulkner - "Dzikie palmy"
Reposted fromlambadada lambadada viaheartbreak heartbreak
itsokay
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaheartbreak heartbreak

April 26 2018

itsokay
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas viaworthit worthit
itsokay
Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
itsokay

Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień, to była noc. 

— Brigitte Bardot
itsokay
0223 538c
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viaworthit worthit
itsokay
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaworthit worthit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl