Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

itsokay
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viadontforgot dontforgot
itsokay
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaruk0la ruk0la
itsokay
5283 b2e3 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viaawakened awakened
itsokay
2827 6eb5
Reposted fromironicdreams ironicdreams viaawakened awakened
itsokay
2503 edc1 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja viaawakened awakened
itsokay
Jak mam o tobie zapomnieć? Jesteś częścią mnie. Żeby cię zapomnieć, musiałabym zapomnieć o sobie.
— Josephine Angelini
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaawakened awakened
itsokay
Nie wierzę, że życie w pojedynkę ma jakikolwiek sens. Nikt z nas nie jest kompletny sam w sobie.
— Virginia Woolf
Reposted fromviolet-hill violet-hill viaawakened awakened
itsokay
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaawakened awakened
itsokay
Mówią, że przeciwieństwa się przyciągają. Nie wierzę w tę teorię. Przyciągają się ludzie, którzy są do siebie podobni, cenią podobne wartości i podobnie spostrzegają świat. Kochają tak samo. To tak, jak z żywiołami. Woda szybko zgasi pragnienia ognia. Ogień zniszczy ziemię. I tak dalej. Tylko dwa ogniste temperamenty mogą razem trwać. Nie niszczyć siebie nawzajem, razem płonąć i razem podpalać świat. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaawakened awakened
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaawakened awakened
itsokay
Reposted frombluuu bluuu viaawakened awakened
9823 390f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via2708 2708
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge via2708 2708
itsokay
Reposted fromFlau Flau viadontforgot dontforgot
itsokay
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway via2708 2708
itsokay
7247 307a
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaawakened awakened
itsokay
Pragnąć czegoś tak bardzo, to niemądre. Za dużo przywiązania, za dużo rozczarowania.
— Bharati Mukherjee – Jasmine
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaawakened awakened
itsokay
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
itsokay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl