Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

itsokay
Znajdź kogoś, z kim będziesz mógł śmiać się ze wszystkiego, a reszta jakoś się ułoży
— nie wiem kto to, ale slowa madre
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viaelinela elinela
itsokay
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, 'Szczęściarz'
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapikkumyy pikkumyy
itsokay
Nie wiem co mnie bardziej przeraża, zobaczyć Cię ponownie czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
Reposted fromniewychowana niewychowana viapikkumyy pikkumyy

August 07 2017

8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaplugss plugss
itsokay
itsokay
Większość ludzi jest lepsza jako wyobrażenie.
— Orange is the new black
Reposted fromifyouleave ifyouleave
itsokay
nie mogę ci tego powiedzieć, ale jeśli poczytasz moją zupę, dowiesz się wszystkiego.
Reposted fromcrybitch crybitch viaSkydelan Skydelan
itsokay
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaSkydelan Skydelan
itsokay
Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy.
— Anna Kamieńska
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaSkydelan Skydelan
itsokay
7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaSkydelan Skydelan
itsokay
itsokay
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viadeparter departer
itsokay
 Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 
- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć...
- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?
- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— W. Kuczok
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj vianiskowo niskowo
itsokay
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis vianiskowo niskowo
itsokay
3589 b657
Reposted fromperseweracje perseweracje viaoutoflove outoflove
itsokay
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaanybreath anybreath
itsokay
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viasweetnothingg sweetnothingg
itsokay
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
itsokay
2974 3c22
Reposted fromretro-girl retro-girl via2708 2708
itsokay
6703 deff
Reposted frommononok mononok via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl