Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

itsokay
0978 bdff 500
Reposted frompiehus piehus vianieobecnosc nieobecnosc
itsokay
2413 cfa4 500
Reposted fromrisky risky viapatrzpodnogi patrzpodnogi
itsokay
2704 36d6 500
itsokay
itsokay
8813 cbba 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianieobecnosc nieobecnosc
itsokay
"Podstawową decyzją emocjonalną w stosunku do drugiego człowieka jest decyzja zbliżenia się do niego lub oddalenia". Antoni Kępiński
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
itsokay
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
5795 1bc9 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via48hrs 48hrs
itsokay
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
itsokay
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
8466 aaa3 500
itsokay
7775 99fe
itsokay
8308 2e01
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
itsokay
Znacie powiedzenie, że kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno. Czasem zupełnie znienacka potrafi wyburzyć całą ścianę.
— Glee

October 07 2019

itsokay
3237 6b2f 500
Reposted fromot-byt ot-byt vianieobecnosc nieobecnosc
itsokay
2537 1a2a
itsokay
2208 6d29
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
itsokay
2703 c331
Reposted fromcarmenluna carmenluna viasmutnazupa smutnazupa
itsokay
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
itsokay

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl