Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2019

itsokay
Najtrudniej jest przeżyć następne pięć minut. Życie to jest następne pięć minut. Najczęściej trzeba coś przełożyć z miejsca na miejsce, a potem z powrotem na to samo miejsce. Wstać, usiąść, pójść, zareagować. A jednak nie ma innego życia jak tylko następne pięć minut. Reszta to wyobraźnia.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromasdfgh asdfgh viazabkol zabkol
itsokay
Reposted fromsmorzando smorzando viazabkol zabkol
itsokay
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viazabkol zabkol
0754 9141 500
Reposted fromtavorite tavorite viazabkol zabkol
itsokay
5352 4aa5 500
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka viazabkol zabkol
6511 3c3c
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viazabkol zabkol
itsokay
5264 211d
Reposted fromwhoisjimmy whoisjimmy viazabkol zabkol
itsokay
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viazabkol zabkol
itsokay
7254 f2f6 500
Reposted frommisssomething misssomething viazabkol zabkol
itsokay
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazabkol zabkol
5541 a887
Reposted fromtwice twice viazabkol zabkol
5786 892b 500

jessfink:

A comic I made a while ago about depression.
http://jessfink.com/kwe/?id=189

Reposted fromlordminx lordminx viazabkol zabkol
itsokay
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viazabkol zabkol
0182 6c2b
Reposted fromLittleJack LittleJack viazabkol zabkol
itsokay
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viazabkol zabkol
9561 17d7 500

agent-ward:

ultrafunnypictures:

My friend wrote “tell me your secrets” on a wall about a year ago. She went back yesterday and people actually replied. I wasn’t sure exactly where to post this.

this is so precious

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazabkol zabkol
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazabkol zabkol
itsokay
4681 909f 500
Reposted fromsoftboi softboi
itsokay
4009 9def 500
Reposted fromsoftboi softboi viamoglismywszystko moglismywszystko
itsokay
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaollardo ollardo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl