Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viacoolstorybro23 coolstorybro23

July 07 2019

itsokay
4321 2451 500
Reposted fromnyaako nyaako viaeyot eyot
itsokay
Lepiej trzymać się z dala od ludzi, nie szukać przyjaciół, a już na pewno nikogo nie kochać.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamamzawieszke mamzawieszke
itsokay
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso – Dziewczyna z Brooklynu
Reposted fromnyaako nyaako viapozakontrola pozakontrola
itsokay
2731 10e7 500
Reposted frommyowncosmos myowncosmos viaeyot eyot
itsokay
8734 da46
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeatkazz beatkazz
itsokay
2476 bc44 500
Reposted fromkazikova kazikova vialexxie lexxie
itsokay
0623 1397
itsokay
Trzeba ufać własnym przeczuciom, nawet jeśli człowiek nie wie, skąd się one biorą.
— znalezione
itsokay
8948 f260 500
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta viaikari ikari
itsokay
5107 a037 500
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
itsokay
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viaguerriera guerriera
itsokay

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

itsokay
itsokay
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprzytulanki przytulanki
itsokay
1812 c721
Reposted fromczajnikq czajnikq viajamaicanbeat jamaicanbeat
itsokay
itsokay

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viajamaicanbeat jamaicanbeat
itsokay
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajamaicanbeat jamaicanbeat

June 19 2019

itsokay
9140 80c1 500
zupa sama tworzy odpowiedzi
Reposted bysleepingsickness sleepingsickness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl