Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

itsokay

Co nie zabije - to nie zabije i wcale nie musi wzmocnić. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.

— Jacek Walkiewicz
Reposted fromaleander aleander
itsokay
4847 acdf 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
itsokay
0053 ab9d 500
Reposted fromdecoorkowa decoorkowa vianiskowo niskowo
itsokay
0253 fa4f 500
Reposted frompiehus piehus via48hrs 48hrs
itsokay
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viapatrzpodnogi patrzpodnogi
itsokay
Tęsknota to jest słowo na Ż: Żaży się, żagwi, żałuje, żebrze.
Tęsknota to jest słowo na B: Boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca. 
Tęsknota to jest słowo na T: Ty.
— Anna Janko - "Pasja według świętej Hanki"

February 17 2020

7212 4ed4 500
Reposted fromwhirligigoftime whirligigoftime viazabkol zabkol
itsokay
Reposted fromfalconwing falconwing viazabkol zabkol
itsokay
Głupotą jest znikać z życia kogoś, kto ustawił nas na pierwszym miejscu. Kto oddał nam swoje serce, duszę i emocje. Uciec bez słów okrywając dnie i noce tej osoby ciszą, pustką i zastanowieniem. Nie róbcie tego. Nie odchodźcie od dobrych ludzi, myśląc, że na nich nie zasługujemy. Możecie im zniszczyć życie.
Reposted frommefir mefir viazabkol zabkol
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viazabkol zabkol
itsokay
8653 ccb2 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viazabkol zabkol
itsokay
4270 aafc
Reposted frommartynkowa martynkowa viazabkol zabkol
0301 1544
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viazabkol zabkol

February 06 2020

itsokay
itsokay
0925 28ee
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaTamahl Tamahl
itsokay
8225 c633 500
Reposted frommiischa miischa viaaksamitt aksamitt
itsokay
itsokay
Bo kiedy znajdziesz kogoś, kto lubi was za to, jacy jesteście naprawdę, i kogo wy lubicie za to, jaki on jest naprawdę, musicie zrobić wszystko, co w waszej mocy, żeby go nie stracić.
— Zoe Sugg
itsokay
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe via48hrs 48hrs
itsokay
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl