Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

itsokay
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazabkol zabkol
itsokay
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viazabkol zabkol
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
itsokay
8618 01b3
Reposted fromdailylife dailylife viazabkol zabkol
itsokay
Ever loved someone so much, you would do anything for them? Yeah, well, make that someone yourself and do whatever the hell you want.
— Harvey Specter
Reposted fromolewka olewka viazabkol zabkol
itsokay
6233 06dc
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viazabkol zabkol
itsokay
itsokay
Przede wszystkim: bądź prawdziwa. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których wszyscy coś udają. Coś albo kogoś. Ja się nie maskuję, pod nikogo nie podszywam. Mam pewność, że jak się rozmaluję i stanę w drzwiach, nikt na mój widok nie zemdleje z przerażenia.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viazabkol zabkol

June 14 2019

8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viazabkol zabkol
itsokay
4547 c299 500
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viazabkol zabkol
itsokay
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viazabkol zabkol
itsokay
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
itsokay
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viazabkol zabkol
itsokay
0755 d114
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viazabkol zabkol
itsokay
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabkol zabkol
Reposted fromnokturnal nokturnal viazabkol zabkol
itsokay
2257 e967
Reposted frommociumpanie mociumpanie viazabkol zabkol
itsokay
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna viazabkol zabkol
itsokay
1585 108a
Reposted fromifyouleave ifyouleave viazabkol zabkol
itsokay
7529 2d02 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viazabkol zabkol
itsokay
2620 158f
Reposted fromnyaako nyaako viazabkol zabkol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...